Określanie danych eksploatacyjnychOkreślanie danych eksploatacyjnych

Określanie danych eksploatacyjnych jest podstawą analizy opłacalności instalacji. W statystykach i za pomocą zapisów wydajności przedstawiane są schematycznie wartości mierzone wag taśmowych.

Tym samym możliwe jest wykonanie analiz ukierunkowanych i określenie kosztów produkcji. Klienci firmy WÖHWA dysponują w tym zakresie istotnym narzędziem mającym wpływ na wzrost produkcyjności i zmniejszenie kosztów. Dane dotyczące dni i zmian mogą być przygotowywane dla działu kontroli.

We wszystkich układach określane są godziny pracy. Na podstawie tych danych dział odpowiedzialny za konserwację organizuje czasowe wykonanie wszystkich koniecznych czynności konserwacyjnych. Także elementy nieprzynależne do instalacji jak ładowarki, samochody ciężarowe itp. można odpowiednio dostosować.

informacji

Vorteile der WÖHWA Betriebsdatenerfassung

 • określanie:
  • czasu pracy maszyn
  • poboru prądu
  • danych dotyczących wydajności na podstawie wag taśmowych
  • wskazanie poziomu wypełnienia
 • określanie pobytu samochodu w zakładzie
 • kontrolowanie samochodów za pomocą kamer video
 • zapisy wydajności dotyczące:
  • wag taśmowych
  • wydajności zasilania
  • poboru prądu
 • pobór mocy (układ zarządzania energią)
 • archiwizacja parametrów instalacji