Řízení DávkováníŘízení Dávkování

Řízení WÖHWA pro dávkování a nakládku jsou vhodná pro nakládku sypkých materiálů na nákladní vozidla, vlaky a lodi, stejně jako pro automatickou zavážku betonárek a zařízení pro výrobu asfaltu.

Produktanimation SchiffsverladungMěřením stavu naplnění je kontrolováno, zda je k dispozici vždy dostatek materiálu pro nakládku nebo zavážku. Napojením na Wöhwa-řízení závodu lze u sil pro stejnou velikost zrna odebrat ten nejsušší materiál. Navázáním gravimetrických zásobníkových vah lze přesně nadávkovat příměsi (přísady, např. cement u HGT-zařízení).

Při použití integrované, kalibrovatelné pásové váhy WÖHWA-s automatickým zjištěním doběhu nebudou vozidla nadměrně naložena a netto hmotnost lze automaticky zjistit bez mostové váhy.

Produktanimation Verladung auf ZugObsluha nakládky probíhá prostřednictvím jednoho nebo vícerých PC (z různých míst) a vždy podle velikosti zařízení pomocí jednoho nebo vícerých monitorů. PC je většinou instalován na stanovišti obsluhy (velín) odděleně od skříňového rozvaděče s řízením SPS a při výpadku PC lze provádět nakládku prostřednictvím nouzového ovládání na skříňovém rozvaděči ručně.

Průběh nakládky lze automatizovat prostřednictvím zařízení pro čtení karet , kamer, semaforů atd. a prostřednictvím spojení se zpracováním dat týkajících se vážení až po automatizaci expedice bez zásahu člověka s navázanými váhami kolových nakladačů.

 

Vorteile der WÖHWA Dosier- und Verladesteuerungen

Produktanimation Verladung auf LKW
 • řízení pro volumetrické a gravimetrické dávkování sypkých materiálů, jako je např. Hrubý písek, drcený štěrk a štěrky, jemné písky, hnojiva, slínek, granuláty, …
 • kompletní systémy sestávající z řízení dávkování, mostní váhy, systémů pro čtení karet, zařízení pro přenos hovoru, …
 • plně automatické systémy pro samonakládku pro nákladní vozidla
 • paralelní nakládky
 • planě automatické nakládky např. Zařízení pro míchání betonu a asfaltu
 • železniční nakládka
 • nakládka lodí
 • dálková údržba
 • kombinovatelné s kalibrovatelnými pásovými váhami WÖHWA
 • plně automatické zjištění doběhu při každém procesu nakládky
 • instalace a napojení ultrazvukových radarových nebo mikrovlnných sond
 • možno nasadit jako víceterminálový systém
 • navázání zásobníkových vah WÖHWA pro gravimetrickou přísadu, např. Cement

 

Product Brochure Blending and Loadout System PCS35
for the bulk materials industry

informace

 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild
 • Fließbild