Zpracování Dat Týkajících Se VáženíZpracování Dat Týkajících Se Vážení

Zkušenost v oblasti nakládky a vážení vozidel

Již více jak 30 let vyrábí firma WÖHWA systém pro samonakládku použitelný pro průmysl sypkých materiálů (např. Tepelné elektrárny, solivary, velké mlékárny, průmysl zabývající se výrobou malty, úpravárenství jemnozrnného štěrku, skládky recyklace a spalovny odpadů).

Individuální poradenství a realizace

Při každém SB-systémovém plánování by měly již v návrhu zohledněn dané skutečnosti na místě. Našim zákazníků jsou pro důkladné a odborné poradenství k dispozici naši zkušení WÖHWA-pracovníci v terénu.Individuální přizpůsobení software a hardware jsou kdykoliv možná, neboť všechny produkty integrované v celkovém systému WÖHWA jsou programovány, případně přizpůsobovány přímo ve firmě WÖHWA. Tak se zamezí problémům s rozhraními mezi různými systémy.

Robustní a pokrokové systémy

Robustní, prachotěsné a vodotěsné systémy čtení transponder-karet zaručují jednoduché a bezpečné ovládání SB-systémů řidiči. Na velkých a dobře čitelných dálkových signalizacích jsou řidiči v zařízení zřetelně a jasně, a to ve dne i v noci, vyobrazeny údaje týkající se hmotnosti, cílové body. Elektronická dotyková pole pro snímání podpisů a elektronická archivace dodacích listů umožňují ovládání bez dokladů. Robustní a jednoduše obsluhovatelné ovládací terminály umožňují řidičům jednoduchou samoobsluhu.

Spolehlivý servis a zabezpečené zásobení náhradními díly

Servisní pracovníci firmy WÖHWA v tuzemsku i v zahraničí zaručují rychlou a spolehlivou servisní službu. Protože lze všechny systémové jednotky WÖHWA vybavit modulem pro dálkovou údržbu pro dálkovou diagnostiku prostřednictvím modemu, lze velkou část chyb diagnostikovat a odstranit přímo z mateřského podniku WÖHWA. Nasazením standardních hardwarových komponent je zajištěno rychlé a dlouhodobě disponibilní zásobení náhradními díly. Na základě modulární výstavby systému jsou kdykoliv možné pozdější modifikace systémů WÖHWA-SB. Kompletní software je vyvinut ve firmě WÖHWA a lze jej individuálně přizpůsobit každé zákaznické aplikaci.

Kompletní systém, servis, kontaktní osoba

Různé systémové jednotky WÖHWA, jako např. Řízení úpravy, sběr provozních dat, dávkovací zařízení, mísící zařízení, řízení dávkování a nakládky, mostové a pásové váhy (kalibrovatelné), váhy pro kolové nakladače, zpracování dat týkajících se vážení, fakturační program, správa nabídek a zakázek, systémy pro čtení karet, kamerové systémy, zařízení pro příjem přenášeného hovoru, semaforové systémy, atd. Mohou být navzájem individuálně propojeny a ta vyhovět každému jednotlivému případu. Mezi jednotlivými výrobci neexistují žádná rozhraní a naši zákazníci tak mají s firmou WÖHWA jediného partnera pro servis. Podstatný přínos pro snížení nákladů!

Vorteile der WÖHWA Wägedatenverarbeitung

 • kompletní vývoj a přizpůsobení software ve vlastním domě
 • individuální projektování a vývoj kompletních samoobslužných systémů
 • kompletní systémy sestávající z:
  • čtecích systémů pro transponder-karty
  • řízení semaforů
  • vnitropodnikové řídicí systémy
  • dálková signalizace
  • samoobslužný terminál
 • řízení přístupového oprávnění pro jednotlivé závody
 • napojení pásových vah WÖHWA (kalibrovatelných) nebo zásobníkových vah WÖHWA
 • více kalibrovatelných vah je možno připojit na jedno zpracování dat týkajících se vážení
 • napojení vah WÖHWA pro kolové nakladače nebo cizích výrobků přes WLAN nebo USB-Stick
 • komplexní rozhraní k SAP nebo jiným systémům
 • integrované napojení na WÖHWA-správu nabídek a zakázek a WÖHWA-fakturaci
 • optická archivace dodacích listů s dotykovým polem pro snímání podpisů
 • správa přístupových oprávnění prostřednictvím WÖHWA-zpracování dat pocházejících z vážení se čtecím systémem pro transponder-karty
 • samoobslužný terminál pro řidiče s WÖHWA-softwarem pro zpracování dat týkajících se vážení
 • terminál pro zpracování dodacích listů s stanicí pro příjem přenášeného hovoru (s potlačením nežádoucího hluku a s tlakovými reproduktory)
 • mostová váha WÖHWA se semaforem, stanicí pro vysílání přenášeného hovoru a samoobslužným terminálem v kontejneru
 • samoobslužná maska pro řidiče
 • mostové váhy WÖHWA na vstupu do závodu a výstupu ze závodu
 • identifikace řidiče prostřednictvím robustních transponder-karet
 • moderní řídící stanoviště
  • pro vážní terminály WÖHWA
  • pro mostové a pásové váhy
  • pro WÖHWA-zpracování dat týkajících se vážení
  • pro WÖHWA-řízení dávkování a nakládky
  • pro WÖHWA-řízení včetně vizualizace úpravy
 • řízení semafory, dálková signalizace, integrace v závodě
 • dotykové pole pro snímání podpisů pro elektronický sběr podpisů za účelem optické archivace dodacích listů

informace