Řízení ZávoduŘízení Závodu

Pomocí WÖHWA-řízení závodu lze optimálně řídit a regulovat úpravárenská zařízení pro štěrk a stěrkopísek. V různých provozních stavech "Automatika", "Ruční blokování " a "Provoz za účelem opravy" lze zařízení provozovat podle Vašich požadavků. Pro případ opravy a ovládání na místě existuje velké množství možností: od vypínače pro účely oprav až po dálkové rádiové řízení pohonů, případně kompletních zařízení z přenosného PC.

Vizualizované spínací body pro řízení zařízení jsou přehledně znázorněny a lze je jednoduše nastavit pomocí myši. Při instalaci měření stavu naplnění a vypnutí zařízení prostřednictvím stavů naplnění sila lze zařízení provozovat i bez účasti člověka.

Za účelem optimálního vytížení zařízení poskytuje firma WÖHWA regulační software pro zavážení zařízení, optimalizované vytížení sít prostřednictvím regulace a řízení pásových vah a moduly pro regulované zavážení drtičů řízení dle receptury. S pomocí nejrozsáhlejších regulací drtičů pro různé typy drtičů od výrobců jako Bräuer, Kleemann + Reiner, Krupp, Metso (Nordberg, Svedala), SBM atd.lze receptury pro drtiče s nosným zrnem, parametry frekvenčních měničů a nastavení hydrauliky automaticky optimalizovat pro produkci požadovaného zrna.

Zařízení pro kontrolu otáček, čidla chybného běhu, signalizace přeplnění, kontrolní tlačítko pro materiál a bezpečnostní vypínače (trhací lanko) zajišťují maximální míru bezpečnosti pro člověka i zařízení.

Nastalé poruchy jsou dokumentovány a indikovány ve vztahu k pohonu. SMS-zprávy informují vedoucího provozu. Na přání je možné rovněž protokolování změn parametrů a ovládání zařízení. Navázáním pásových vah WÖHWA lze pomocí podrobného evidence provozních dat lze zaznamenávat a vyhodnocovat vytížení zařízení, případně jednotlivých komponent.

Pomocí uživatelského managementu, při němž se každý obsluhující přihlašuje, jsou datové záznamy spojeny s obsluhující osobou.

Energetický Management

Pomocí modulu "Řízení spotřeby energie (energetický management)" lze výrazně zredukovat náklady elektrický proud. Doporučujeme modul "Dálkové údržby" pro SPS-řízení a PC, aby specialisté firmy WÖHWA mohli v co nekratší době přímo ze závodu analyzovat stavy zařízení a odstranit chyby.

Řízení může být realizováno pomocí SPS firmy Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley nebo Schneider/Telemecanique a může být ovládáno prostřednictvím vizualizace na PC. Pokud počítač vypadne, pak zařízení běží dále se všemi funkcemi v automatickém provozu přes SPS. Obslužná místa s vícerými monitory za účelem přehledného znázornění celého zařízení.

Vorteile der WÖHWA Werksteuerung

 • kompletní řídicí systémy pro oblast úpravárenství:
  • plánování a projekce
  • vývoj hardware a software
  • od nízkonapěťové oblasti až po senzoriku
  • optimalizace průběhů v oblasti úpravárenství
  • kompletní softwarová řešení
  • včetně transformátorů, nízkonapěťovým rozvaděčů, řízení, senzoriky
 • optimalizované zavážení drtičů závislé na receptuře
 • regulace drtiče, mlecího zařízení a frekvence prostřednictvím měření vytříděných frakcí
 • energetický management za účelem úspory energie
 • provoz bez přítomnosti člověka od předdrcení, úpravy, tras dopravních pásů a zavážení
 • noční provoz úpravárenského zařízení
 • chybová hlášení prostřednictvím SMS na jednotky mobilních telefonů
 • optimalizované zavážení třídících zařízení
 • archivace údajů o výkonech prostřednictvím pásových vah
 • počitadlo provozních hodin
 • chybová hlášení
 • vizualizace stavů naplnění
 • navázaní řízení drtičů do vizualizačního software WÖHWA
 • optimalizace zařízení prostřednictvím měření příkonů proudů
 • softwarový archiv oprav

informace