Układ sterowania w zakładzieUkład sterowania w zakładzie

Za pomocą układu sterowania WÖHWA można w sposób zoptymalizowany obsługiwać, sterować i regulować instalacje obróbki żwiru i grysu. Na różnych poziomach pracy "automatyka", "ręczne blokowanie" i "tryb naprawy" instalacja może być użytkowana zgodnie z wymogami. Na wypadek naprawy i obsługi na miejscu stworzono różnorodność możliwości: od przełącznika naprawy do zdalnego układu sterowania napędami lub całą instalacją z przenośnego komputera.

Punkty przełączania układu sterowania instalacją są przedstawione w sposób przejrzysty i można je ustawić za pomocą komputerowej myszki. W przypadku instalacji układu pomiaru poziomu i odłączania instalacji na podstawie poziomów wypełnienia zasobników instalacja może być użytkowana bez konieczności obecności osób.

W celu optymalnego wykorzystania instalacji firma WÖHWA oferuje oprogramowanie regulujące zasilanie instalacji, zoptymalizowane wykorzystanie rusztu górnego za pomocą układów regulacji wag taśmowych oraz modułów w układach zasilania kruszarek w sposób regulowany i zgodnie z wymogami. Za pomocą wyjątkowo obszernych układów regulacji kruszarek najróżniejszych typów wyprodukowanych przez np. Bräuer, Kleemann + Reiner, Krupp, Metso (Nordberg, Svedala), SBM, itp. można zoptymalizować automatycznie skład wkładu w kruszarce, parametr FU i ustawienia układu hydraulicznego w celu produkcji wymaganego ziarna.

Czujniki obrotów, czujniki nierównego biegu, sygnalizatory przepełnienia, przyciski kontroli materiału i przełączniki gwarantują maksymalne bezpieczeństwo dla osób i urządzeń.

Występujące usterki są dokumentowane i wskazywane. Informacje SMS zawiadamiają kierownictwo zakładu. Na życzenie możliwe jest także protokołowanie zmian parametrów i obsługi instalacji. Na skutek podłączenia wag taśmowych firmy WÖHWA można za pomocą szczegółowych danych eksploatacyjnych wskazać i ocenić wykorzystanie instalacji lub poszczególnych podzespołów.

Za pomocą układu zarządzania User, do którego zgłasza się każdy użytkownik, dane połączone są z obsługującą osobą.

układ zarządzania energią

Za pomocą modułu "układ zarządzania energią" można znacznie zmniejszyć koszty prądu. Moduł "zdalna konserwacja" dla układu sterowania SPS i PC zalecany jest, aby specjaliści WÖHWA mogli w jak najkrótszym czasie zanalizować stany instalacji i usunąć usterki.

Układ sterowania może być obsługiwany za pomocą SPS firm Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley lub Schneider/Telemecanique i przedstawiany na komputerze. Jeżeli komputer zepsuje się, to instalacja pracuje dalej w trybie automatycznym za pomocą SPS wykonując wszystkie funkcje. Miejsca obsługi wyposażone są w kilka monitorów w celu przekrojowej kontroli całej instalacji.

Vorteile der WÖHWA Werksteuerung

 • kompleksowe systemy sterowania w zakresie obróbki
  • planowanie i projektowanie
  • rozwój sprzętu i oprogramowania
  • od zakresu niskiego napięcia do układów czujników
  • optymalizacja przebiegów w obrębie obróbki
  • kompleksowe rozwiązania w zakresie oprogramowania
  • wraz z transformatorami, rozdzielaczami niskiego napięcia, układem sterowania, układem czujników
 • zoptymalizowane zasilanie kruszarek zgodne z wymogami
 • regulacja układu kruszenia, dna misy gniotownika i częstotliwości za pomocą pomiaru odsianych frakcji
 • układ zarządzania energią w celu zaoszczędzenia energii
 • bezosobowa obsługa od wstępnego rozkruszania, obróbki, taśmociągów i zasilania
 • praca nocna instalacji
 • zgłoszenia usterek za pomocą SMS na telefony komórkowe
 • zoptymalizowane zasilanie przesiewarek
 • archiwizacja danych dotyczących wydajności na podstawie pomiarów wag taśmowych
 • licznik godzin pracy
 • zgłoszenia usterek
 • wizualizacja poziomów wypełnienia
 • połączenie układów sterowania kruszarkami w oprogramowaniu WÖHWA
 • optymalizacja instalacji za pomocą pomiarów poboru prądu
 • archiwum napraw oprogramowania

informacji